1. Use máscara desbotable para cubrir o nariz e a boca, minimice a cantidade de espazo entre a cara e a máscara.

2. Evite tocar a máscara ao usar.

3. Substitúe a túa máscara cando estea húmida ou sucia.

4. Substitúe a túa máscara cada 2 horas.

5. Limpe as mans ao eliminar a máscara desbotable.

6. Non reutilize a máscara desbotable.


Data de publicación: 10-10-2020